Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

literatka
literatka
literatka
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
literatka
literatka
literatka
literatka
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
literatka
literatka
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromacidovsky acidovsky viasweetnothingg sweetnothingg
literatka
literatka
4182 d42b 500
literatka
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
literatka
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
literatka
I i idź, wbrew przeciwnościom tego świata.
I i idź, nawet jak nie masz już do kogo wracać.
I i idź, naprawdę do stracenia nie masz nic,
zobacz co w życiu weryfikuje i zmienia w sny.
— W.E.N.A. - Podstawowe Instrukcje
Reposted fromacidovsky acidovsky viasweetnothingg sweetnothingg
literatka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaStoneColdSober StoneColdSober
literatka

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viaStoneColdSober StoneColdSober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl