Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

literatka
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablubra blubra
literatka
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaStoneColdSober StoneColdSober
literatka
3171 8509
florence!
literatka
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viabesomeoneelse besomeoneelse
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood viabesomeoneelse besomeoneelse
literatka
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viabesomeoneelse besomeoneelse
literatka
5808 7483 500
Reposted fromdusix dusix viabesomeoneelse besomeoneelse
literatka
1923 8afd
Reposted fromepi epi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
literatka
8131 9bc5
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk via21gramow 21gramow
literatka
0440 7e1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaPoranny Poranny
literatka
5657 0753
literatka
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vianiskowo niskowo
2568 cbb4
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
literatka
6794 89e3 500
literatka
8149 74d7 500
literatka
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove
literatka

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaoutoflove outoflove
literatka
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaoutoflove outoflove
literatka
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl