Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

literatka
6168 d2e0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusovva susovva
literatka

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viasusovva susovva
literatka
W stosunkach między Kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy Ona podchodzi 
— Piotr C
Reposted fromtouchthesky touchthesky viasusovva susovva
literatka
8164 fb6d
Reposted fromsoftboi softboi viasusovva susovva
literatka
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
literatka
2321 b3bc
literatka
2592 0294 500
Reposted fromazalia azalia viapareidolie pareidolie
0604 577e
literatka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viamglistyporanek mglistyporanek
literatka
literatka
6705 33db 500
Reposted fromsoftboi softboi viajestpieknie jestpieknie
literatka
9053 897c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestpieknie jestpieknie
literatka
6857 8f64
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
baw się –  mówię – nie ma rzeźni prócz ciebie, i ciało kładę przed tobą jak toń 
— Roman Honet, Baw się
Reposted fromidzsobie idzsobie viaNoirBlanc NoirBlanc

June 16 2019

literatka
7495 2fe2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaMsChocolate MsChocolate
literatka
Reposted frombluuu bluuu
literatka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl