Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

literatka
Byli w sobie zakochani. Bez przerwy wymieniali małe prezenty: ciekawe widoki za oknem, zabawne albo pouczające fragmenty lektury, przypadkowe wspomnienia.
— Kurt Vonnegut "Kocia kołyska"
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
(...) po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to człowiek dobry.
— Fiodor Dostojewski "Wspomnienia z domu umarłych"
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Nie chcę osądzać, co jest w Twoim sercu,
Ale jeśli nie jesteś gotowy, by kochać,
To jak możesz być gotowy, by żyć?
— Soko
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viablueinsane blueinsane
literatka
Mam ci tak wiele do milczenia.
— Rafał Puttkammer "Nasze życie jest o traceniu"
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Miłość to najgorsze, co się może człowiekowi przytrafić. Człowiek chodzi jak idiota i przestaje troszczyć się o siebie samego
— Mario Vargas Llosa "Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki"
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas?
— Dawid Podsiadło
Reposted frommy-life my-life viablueinsane blueinsane
literatka
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie.
Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Obojętność jest królową zimną, nieczułą
— Hey
Reposted frominpassing inpassing viablueinsane blueinsane
literatka
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
literatka
2633 9c34
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Rudy i Monia, KNS
Reposted fromkamienie kamienie viablueinsane blueinsane
literatka
4277 9f5f
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viablueinsane blueinsane
literatka
2281 0451
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
2283 1b2b
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Zawsze próbowałem znaleźć jakąś dziurę w całym, teraz walczę, żeby szukać całości wśród dziur.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość.
— Franz Kafka
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy
— Zbigniew Herbert
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, "188 dni i nocy"
Reposted fromblueinsane blueinsane
literatka
8767 ad41
Reposted fromwhatashame whatashame viablueinsane blueinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl